Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)
Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)
Xem phim
[Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế Ultron - Avengers 2: Age of Ultron (2015) [/info] [nd] Trong phần này, biệt đội siêu anh hùng của chúng ta sẽ phải chiến đấu với binh đoàn robot được biết đến với cái tên là Ultron. [/nd] [HX #1|https://short.ink/VFSxiB4lA]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem