Chỉ Còn Ngày Hôm Qua - Only Yesterday (1991)
Chỉ Còn Ngày Hôm Qua - Only Yesterday (1991)
Xem phim
[Chỉ Còn Ngày Hôm Qua - Only Yesterday (1991)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Chỉ Còn Ngày Hôm Qua - Only Yesterday (1991) [/info] [nd] Từ trái dứa đến tình đầu: đó chính là câu chuyện ngày ấy bây giờ của cô gái 27 tuổi tại Tokyo. Khi cô rời thành phố cũng là lúc cô bước vào miền ký ức xa xôi. [/nd] [HX #1|https://short.ink/S33C6J-yd]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem