Chuyện Chàng Người Tuyết - Once Upon A Snowman (2020)
Chuyện Chàng Người Tuyết - Once Upon A Snowman (2020)
Xem phim
[Chuyện Chàng Người Tuyết - Once Upon A Snowman (2020)]
[stt/Vietsub FHD] [info] [+] Chuyện Chàng Người Tuyết - Once Upon A Snowman (2020) [/info] [nd] Phim sẽ khám phá câu chuyện về nguồn gốc của người tuyết Olaf. Trong Frozen (2013), Olaf được giới thiệu là chú người tuyết do nữ hoàng băng giá Elsa tạo ra bằng phép thuật của cô. [/nd] [HX #1|https://short.ink/trGXU_Npn]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/Vietsub FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem