Cô Bé Người Cá Ponyo - Ponyo on the Cliff by the Sea (2008)
Cô Bé Người Cá Ponyo - Ponyo on the Cliff by the Sea (2008)
Xem phim
[Cô Bé Người Cá Ponyo - Ponyo on the Cliff by the Sea (2008)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Cô Bé Người Cá Ponyo - Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) [/info] [nd] Cậu bé năm tuổi Sosuke làm bạn với Ponyo – cô công chúa cá vàng tha thiết muốn trở thành con người. [/nd] [HX #1|https://short.ink/H2VqA-4BZ9]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem