Công Chúa Mononoke - Princess Mononoke (1997)
Công Chúa Mononoke - Princess Mononoke (1997)
Xem phim
[Công Chúa Mononoke - Princess Mononoke (1997)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Công Chúa Mononoke - Princess Mononoke (1997) [/info] [nd] Bị trúng lời nguyền chết chóc, vị hoàng tử lên đường tìm cách hóa giải, để rồi rơi vào cuộc chiến giữa một thị trấn khai thác mỏ và các loài động vật trong rừng. [/nd] [HX #1|https://short.ink/vAIutz80fB]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem