Doraemon: Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới -  Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2021)
Doraemon: Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới -  Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2021)
Xem phim
[Doraemon: Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới - Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2021)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Doraemon: Nobita Và Những Bạn Khủng Long Mới -  Doraemon The Movie: Nobita's New Dinosaur (2021) [/info] [nd] Tình cờ tìm thấy trứng khủng long khi tham gia hoạt động khảo cổ, Nobita dùng bảo bối thần kỳ “khăn trùm thời gian” của Doraemon khiến chúng nở ra một cặp khủng long song sinh và đặt tên là Kyu và Myu Và rồi cùng với Doraemon và nhóm bạn thân, Nobita đưa Kyu và Myu trở về 66 triệu năm trước.[/nd] [HX #1|https://short.ink/3gjJd0XHh]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem