Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ - Encanto (2021)
Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ - Encanto (2021)
Xem phim
[Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ - Encanto (2021)]
[stt/Lồng tiếng HD] [info] [+] Encanto[/info] [nd] Câu chuyện về một gia đình lạ thường của những người Madrigals cùng sống trong một ngôi nhà phép thuật ở một thị trấn rực rỡ, kỳ diệu và quyến rũ có tên là Encanto. Phép màu của Encanto đã ban cho mọi người những năng lực độc nhất vô nhị, ngoại trừ Mirabel. Nhưng khi những phép màu của Encanto đang gặp nguy hiểm, Mirabel lại có thể là hy vọng cuối cùng để cứu lấy phép màu này. [/nd] [br/LỒNG_TIẾNG_CÓ_LYRICS] [DS #1|https://doodstream.com/e/5063qmhhxh4z] [HX #1|https://short.ink/XkMMLzQ0Q] [SB #1|https://viewsb.com/e/k4k0fu6ein22.html] [br/LỒNG_TIẾNG_KHÔNG_LYRICS] [DS #1|https://doodstream.com/e/q9iglq5343g4] [HX #1|https://short.ink/jagcou7yi] [br/VIETSUB] [HX #1|https://short.ink/CfWOpxOk48] [br/MULTILANGUAGE] [SB #1|https://sbfull.com/e/vsldsfb1m8b4.html] [SB #2|https://sbfull.com/e/3zhfa36fb6vz.html]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng HD] [info] [+] [/info] [nd] Câu chuyện về một gia đình lạ thường của những người Madrigals cùng sống trong một ngôi nhà phé...
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem