Hành Trình Trở Về - Home (2015)
Hành Trình Trở Về - Home (2015)
Xem phim
[Hành Trình Trở Về - Home (2015)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Hành Trình Trở Về - Home (2015) [/info] [nd] Trải qua cuộc hành trình kéo dài hàng triệu năm ánh sáng, tộc người ngoài hành tinh Boov trong HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ (tựa gốc HOME) chỉ mong kiếm được một mái nhà yên bình để nương thân. Hi vọng của họ tắt dần khi các hành tinh họ đặt chân đến đều quá nguy hiểm, hoặc nhanh chóng bị hủy diệt hoặc thậm chí không thể có sự sống tồn tại. Dấu hiệu của Trái đất xuất hiện trên màn hình rada như ánh sáng cuối đường hầm, thắp lên ngọn lửa hi vọng về một quê hương lâu dài cho những người dân Boov lương thiện. [/nd] [HX #1|https://short.ink/T_9B7EysM]
Cập nhật 24/02/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem