Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (Phần 1) - Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1)(2010)
Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (Phần 1) - Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1)(2010)
Xem phim
[Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (Phần 1) - Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1)(2010)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (Phần 1) - Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 1)(2010) [/info] [nd] Chúa tể Voldemort cùng đám tay chân của hắn đang âm mưu tấn công Harry Potter khi cậu rời khỏi ngôi nhà của gia đình Dursley lần cuối cùng. Ngay trước khi phép bảo vệ cho Harry tại gia đình Dursley hết hiệu lực vào thời điểm Harry bước qua tuổi 17, người của Hội Phượng hoàng đến để hộ tống cậu tới một nơi ở mới an toàn. Mặc dù đã dùng sáu người nguỵ trang thành Harry, Harry thật vẫn bị Voldemort cùng các Tử thần Thực tử phát hiện ra trên đường đi và bị tấn công... [/nd] [HX #1|https://short.ink/TJK3XpNZp]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem