Huyền Thoại Đất Liền Và Đại Dương - Tales from Earthsea (2006)
Huyền Thoại Đất Liền Và Đại Dương - Tales from Earthsea (2006)
Xem phim
[Huyền Thoại Đất Liền Và Đại Dương - Tales from Earthsea (2006)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Huyền Thoại Đất Liền Và Đại Dương - Tales from Earthsea (2006) [/info] [nd] Vương quốc suy tàn. Rồng bước vào cõi người. Số phận của thế giới phụ thuộc vào một pháp sư và vị hoàng tử bị thất sủng. [/nd] [HX #1|https://short.ink/0Gh4-WEbe]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem