Điệp Viên Ẩn Danh - Spies in Disguise (2019)
Điệp Viên Ẩn Danh - Spies in Disguise (2019)
Xem phim
[Điệp Viên Ẩn Danh - Spies in Disguise (2019)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Điệp Viên Ẩn Danh - Spies in Disguise (2019) [/info] [nd] Bộ phim hoạt hình mới nhất của Blue Sky sẽ theo chân siêu điệp viên Lance Sterling cùng nhà khoa học trẻ tuổi Walter Beckett trong cuộc hành trình phá vụ án quan trọng. Sự khác biệt từ cả ngoại hình lẫn tính cách khiến cho mọi thứ khá kì cục nhưng họ đã có những cách để trở thành một tổng thể thống nhất. [/nd] [HX #1|https://short.ink/Dra2tph7P]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem