Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 - Despicable Me 2 (2013)
Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 - Despicable Me 2 (2013)
Xem phim
[Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 - Despicable Me 2 (2013)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Kẻ Trộm Mặt Trăng 2 - Despicable Me 2 (2013) [/info] [nd] Trong Despicable Me 2, nhân vật Gru rũ bỏ quá khứ là một tên trộm tinh quái để toàn tâm nuôi dạy 3 cô con gái là Margo, Edith và Agnes. Thế nhưng ngay khi Gru quyết định lui về với gia đình và trở thành một người cha mẫu mực thì một tổ chức bí mật với quy mô toàn cầu đến gõ cửa. Gru cùng với cộng sự mới của anh - Lucy cùng bắt tay tham gia vào cuộc truy tìm xem ai là kẻ đứng sau chuỗi những phi vụ âm mưu đình đám đang diễn ra. Và thế là, quái kiệt Gru một thời lại trở lại với thế giới để khẳng định vị trí bất khả chiến bại của mình. [/nd] [br/LỒNG_TIẾNG_RẠP] [SB #1|https://sbhight.com/e/us6ek9jrrfo8.html] [HX #1|https://short.ink/9ZzK9zdFQA] [br/LỒNG_TIẾNG_HTV3] [HX #1|https://short.ink/YOndJOvrC]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem