Kỷ Băng Hà 5: Trời Sập - Ice Age: Collision Course (2016)
Kỷ Băng Hà 5: Trời Sập - Ice Age: Collision Course (2016)
Xem phim
[Kỷ Băng Hà 5: Trời Sập - Ice Age: Collision Course (2016)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Ice Age: Collision Course [/info] [nd] Chú sóc Scrat cùng hạt dẻ thân yêu tiếp tục cuộc hành trình kỳ lạ khi lên nhầm phi thuyền phóng ra ngoài trái đất. Tại đây, Scrat lại vô tình khiến vũ trụ biến đổi và các thiên thạch bắt đầu rơi xuống. Để chạy trốn thảm họa, Manny, Sid, Diego và các bạn quyết định rời quê nhà và bắt đầu cuộc phiêu lưu nhiều thú vị và đầy ắp tiếng cười đến những vùng đất xa xôi mới, gặp được nhiều người bạn mới và cũng chạm mặt thêm kẻ thù mới. [/nd] [HX #1|https://short.ink/uucUp_6Fa]
Cập nhật 08/02/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] [/info] [nd] Chú sóc Scrat cùng hạt dẻ thân yêu tiếp tục cuộc hành trình kỳ lạ khi lên nhầm phi thuyền phóng...
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem