Kỷ Băng Hà - Ice Age (2002)
Kỷ Băng Hà - Ice Age (2002)
Xem phim
[Kỷ Băng Hà - Ice Age (2002)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Ice Age[/info] [nd] Giữa thời điểm sắp chuyển sang chuyển sang kỷ băng giá, mọi con vật đều đi kiếm nơi ấm áp để sống. Manny, Sid, Diego phải theo bước chân con người để đưa 1 cậu bé bị lạc trở về với gia đình...nhưng Diego lại có một âm mưu khác để bắt chú bé đi vì Diego là 1 chú cọp nhận nhiệm vụ bắt sống đứa bé về cho Soto... Nhưng suốt quá trình trải qua những khó khăn cùng nhau 3 người bạn đã có được những tình cảm thật thân thiết để rồi cùng nhau chống lại đàn cọp gian ác. [/nd] [HX #1|https://short.ink/KKNrkdNYA]
Cập nhật 08/02/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] [/info] [nd] Giữa thời điểm sắp chuyển sang chuyển sang kỷ băng giá, mọi con vật đều đi kiếm nơi ấm áp để số...
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem