Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995)
Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995)
Xem phim
[Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995) [/info] [nd] Phát hiện mọi cuốn sách cô mượn từ thư viện đều được mượn bởi cùng một người trước đó, nữ sinh Shizuku tìm cách gặp cậu bạn ấy và theo đuổi giấc mơ của mình. [/nd] [HX #1|https://short.ink/IIQrDjFWi]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem