Nàng Công Chúa ở Thung Lũng Gió - Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Nàng Công Chúa ở Thung Lũng Gió - Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Xem phim
[Nàng Công Chúa ở Thung Lũng Gió - Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Nàng Công Chúa ở Thung Lũng Gió - Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) [/info] [nd] Khi tài nguyên thiên nhiên của hành tinh bị hủy hoại, công chúa chiến binh Nausicaa tập hợp thần dân của mình chống lại đội quân hung tàn của nữ hoàng độc ác. [/nd] [HX #1|https://short.ink/rie_YfLV_]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem