Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2018)
Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2018)
Xem phim
[Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2018)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2018) [/info] [nd] NGÔI LÀNG TIỀN SỬ kể về câu chuyện "Khi đồ đá đấu với đồ đồng" Ngày xửa ngày xưa, khi mà người tiền sử và những chú voi ma-mút còn sinh sống trên Trái Đất... Dug và đồng đội "lợn lòi" của mình là Hognob cùng thống nhất bộ lạc và bảo vệ quê hương. Kẻ thù xảo quyệt của họ là Chúa tể Nooth cùng thành phố Đồ Đồng. [/nd] [HX #1|https://short.ink/yIIFMfB7_]
Cập nhật 25/02/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem