Ngọn Đồi Hoa Hồng Anh - From Up on Poppy Hill (2011)
Ngọn Đồi Hoa Hồng Anh - From Up on Poppy Hill (2011)
Xem phim
[Ngọn Đồi Hoa Hồng Anh - From Up on Poppy Hill (2011)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Ngọn Đồi Hoa Hồng Anh - From Up on Poppy Hill (2011) [/info] [nd] Hai học sinh trung học tìm thấy hy vọng khi họ chiến đấu để cứu một câu lạc bộ thời chiến khỏi sự phá hủy trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 1964. [/nd] [HX #1|https://short.ink/p2yX0d7h5]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem