Nhà Mitchell Đối Đầu Với Máy Móc - The Mitchells vs. the Machines (2021)
Nhà Mitchell Đối Đầu Với Máy Móc - The Mitchells vs. the Machines (2021)
Xem phim
[Nhà Mitchell Đối Đầu Với Máy Móc - The Mitchells vs. the Machines (2021)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Nhà Mitchell Đối Đầu Với Máy Móc[/info] [nd] Cô gái trẻ Katie Mitchell bắt đầu chuyến du ngoạn cùng cha mẹ, em trai và chú chó yêu quý của mình để bắt đầu năm đầu tiên của mình tại trường điện ảnh. Nhưng kế hoạch gắn kết như một gia đình của họ sớm bị gián đoạn khi các thiết bị điện tử trên thế giới ra đời để tạo ra một cuộc nổi dậy. Với sự giúp đỡ từ hai robot thân thiện, các Mitchells giờ đây phải cùng nhau giải cứu lẫn nhau - và cả hành tinh - khỏi cuộc cách mạng công nghệ mới. [/nd] [HX #1|https://short.ink/LSmAmJV20] [HX #2|https://short.ink/LSmAmJV20]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] [/info] [nd] Cô gái trẻ Katie Mitchell bắt đầu chuyến du ngoạn cùng cha mẹ, em trai và chú chó yêu quý của m...
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem