Những Bạn Nhỏ Tinh Nghịch - Baby Looney Tunes (2001)
Những Bạn Nhỏ Tinh Nghịch - Baby Looney Tunes (2001)
Xem phim
[Những Bạn Nhỏ Tinh Nghịch - Baby Looney Tunes (2001)]
[stt/Tập 27/27 Lồng tiếng SD] [info] [+] Những Bạn Nhỏ Tinh Nghịch[/info] [nd] Những Bạn Nhỏ Tinh Nghịch là phiên bản nhí của Looney Tunes khi Bunny, Daffy Duck, Sylvester, Lola, Tweety và Taz đều sống cùng nhau từ khi mới biết đi! Bộ phim quay trở lại thời điểm các nhân vật đều ở độ tuổi mẫu giáo và sống với nhà Bà Ngoại trong một biệt thự lớn. Cùng nhau học hỏi những điều mới, Bunny lãnh đạo nhóm cùng học những bài học cuộc sống dưới sự chăm sóc của Bà Ngoại.
JenkaStudioVN hân hạnh giới thiệu phim này dưới phiên bản Lồng tiếng Việt.[/nd] [br/LỒNG_TIẾNG] [Tập 01|https://short.ink/I-NRhXIQR] [Tập 02|https://short.ink/OHBOVVvdq] [Tập 03|https://short.ink/Q3A_eR1nx] [Tập 04|https://short.ink/L7QAAMBP4] [Tập 05|https://short.ink/22SxNL5Ly] [Tập 06|https://short.ink/zelqR2qBJ] [Tập 07|https://short.ink/nr5oI0iqv] [Tập 08|https://short.ink/h25UYQ2Jt] [Tập 09|https://short.ink/eNjDTuFG1] [Tập 10|https://short.ink/SVkyuDmcp] [Tập 11|https://short.ink/9Zav2f5Ct] [Tập 12|https://short.ink/Rhrw8KbVm] [Tập 13|https://short.ink/VYpEy_bGD] [Tập 14|https://short.ink/CAx9bSpnr] [Tập 15|https://short.ink/VjNuVE5ZW] [Tập 16|https://short.ink/ZB2bQLZ1D] [Tập 17|https://short.ink/pzvvV6PR2] [Tập 18|https://short.ink/xTfdWEngm] [Tập 19|https://short.ink/ldo8THHZ4] [Tập 20|https://short.ink/opwdB7-7P] [Tập 21|https://short.ink/opwdB7-7P] [Tập 22|https://short.ink/jEUIaxYPP] [Tập 23|https://short.ink/BeDBcAeFc] [Tập 24|https://short.ink/q3Ypa0QOD] [Tập 25|https://short.ink/V_xvVS-tX] [Tập 26|https://short.ink/F5FJrQhoL] [Tập 27|https://short.ink/o_ReiRkJ3]
Trạng thái [stt/Tập 27/27 Lồng tiếng SD] [info] [+] [/info] [nd] Những Bạn Nhỏ Tinh Nghịch là phiên bản nhí của Looney Tunes khi Bunny, Daffy Duck,...
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem