Những Chú Cừu Tinh Nghịch: Người Bạn Ngoài Hành Tinh - A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019)
Những Chú Cừu Tinh Nghịch: Người Bạn Ngoài Hành Tinh - A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019)
Xem phim
[Những Chú Cừu Tinh Nghịch: Người Bạn Ngoài Hành Tinh - A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019)]
[stt/FHD] [info] [+] Những Chú Cừu Tinh Nghịch: Người Bạn Ngoài Hành Tinh - A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019) [/info] [nd] Lu-la, một cô bé ngoài hành tinh hết sức đáng yêu rơi từ chiếc phi thuyền không gian xuống trang trại Mossy Bottom. Thế là chú cừu thông minh Shaun cùng những người bạn bắt tay vào công cuộc giúp đỡ để đưa Lu-la về với quê hương mình. [/nd] [HX #1|https://short.ink/SRpez0YX4]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem