Pokemon Movie 21: Sức Mạnh Của Chúng Ta - Pokémon the Movie: The Power of Us (2018)
Pokemon Movie 21: Sức Mạnh Của Chúng Ta - Pokémon the Movie: The Power of Us (2018)
Xem phim
[Pokemon Movie 21: Sức Mạnh Của Chúng Ta - Pokémon the Movie: The Power of Us (2018)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Pokemon Movie 21: Sức Mạnh Của Chúng Ta - Pokémon the Movie: The Power of Us (2018) [/info] [nd] Phim Pokemon Movie 21: Câu Chuyện Của Mỗi Người - Pokemon Movie 21: Everyone's Story 2018: Satoshi và Pikachu tiếp tục lên đường tìm kiếm và khám phá thế giới Pokémon rộng lớn. Khi đến thành phố Fura, cả hai cùng tham gia Lễ Hội Gió với niềm tin sẽ gặp được Pokémon huyền thoại bảo hộ cho cả vùng: Lugia. Từ đó, cặp bạn thân Satoshi - Pikachu gặp gỡ và làm quen với bốn người bạn mới, cũng là những người thu phục Pokémon. [/nd] [HX #1|https://short.ink/7lhWr8f35]
Cập nhật 25/02/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem