SpongeBob: Bọt Biển Đào Tẩu - The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020)
SpongeBob: Bọt Biển Đào Tẩu - The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020)
Xem phim
[SpongeBob: Bọt Biển Đào Tẩu - The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] SpongeBob: Bọt Biển Đào Tẩu - The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020) [/info] [nd] Khi cậu bạn thân Gary đột nhiên bị bắt cóc, SpongeBob chiêu mộ Patrick cho một nhiệm vụ điên rồ vượt khỏi thị trấn Đáy Biển Bikini để cứu cậu bạn có vỏ màu hồng này. [/nd] [HX #1|https://short.ink/DawxA0p7N]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem