Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012)
Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012)
Xem phim
[Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise Of The Guardians (2012) [/info] [nd] Rise of the Guardians (Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần) kể về một tên ác quỷ có tên là Pitch âm mưu chiếm lĩnh thế giới bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi trong trái tim trẻ con khắp mọi nơi, một nhóm những người hùng - Ông Già Noel, Chú Thỏ Phục Sinh, Người Cát Nàng Tiên Răng và Jack Frost - hợp lực lại để ngăn cản Pitch. Nhưng đây không phải là tập hợp những nhân vật lấy ra từ các câu chuyện kể, The Guardians là một nhóm người hùng với những sức mạnh đặc biệt. Giờ cùng nhau hợp lực chống lại một kẻ thù chung, The Guardians lắng nghe lời kêu gọi và kết hợp sức mạnh để đánh bại Pitch và bảo vệ thế giới khỏi bóng ma sợ hãi… [/nd] [HX #1|https://short.ink/I_1Gq0fyK]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem