Vua Sư Tử - The Lion King (2019)
Vua Sư Tử - The Lion King (2019)
Xem phim
[Vua Sư Tử - The Lion King (2019)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Vua Sư Tử - The Lion King (2019) [/info] [nd] Bộ phim Vua Sư Tử được đạo diễn bởi Jon Favreau sẽ đưa khán giả đến với xavan Châu Phi rộng lớn nơi vị vua tương lai Simba được sinh ra. Tuy là người kế vị ngai vàng chính thức nhưng Simba phải đương đầu với những âm mưu của Scar, người chú ruột luôn toan tính chiếm lấy ngôi báu. [/nd] [HX #1|https://short.ink/zZWVeI9Kl]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem