Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng - The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (2022)
Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng - The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (2022)
Xem phim
[Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng - The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (2022)]
[stt/Tập 8/8 Lồng tiếng FHD] [info] [+] Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng - The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (2022)[/info] [nd] Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng lấy bối cảnh Kỷ nguyên thứ 2 (Second age), series xoay quanh những sự kiện quan trọng góp phần định hình những gì đã diễn ra trong 2 bộ trilogy, bao gồm sự ra đời của chiếc nhẫn quyền lực One Ring, sự trỗi dậy của Chúa tể Bóng tối Sauron, vương triều Numenor sụp đổ và liên minh cuối cùng giữa tộc Người và tộc Elf.[/nd] [br/LỒNG_TIẾNG_HX] [Tập 01|https://short.ink/VXEGzCNXZ] [Tập 02|https://short.ink/RJsbuoDGL] [Tập 03|https://short.ink/VXEGzCNXZ] [Tập 04|https://short.ink/MefXZ5Qzr][Tập 05|https://short.ink/YeuE5v1me][Tập 06|https://short.ink/NfFsIr_xd][Tập 07|https://short.ink/fy2AmReO0][Tập 08|https://short.ink/Tzxjyt7er]
Trạng thái [stt/Tập 8/8 Lồng tiếng FHD] [info] [+] [/info] [nd] Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiếc Nhẫn Quyền Năng lấy bối cảnh Kỷ nguyên th...
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem