Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - E.T The Extra Terrestrial (1982)
Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - E.T The Extra Terrestrial (1982)
Xem phim
[Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - E.T The Extra Terrestrial (1982)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Cậu Bé Ngoài Hành Tinh - E.T The Extra Terrestrial (1982) [/info] [nd] Cuộc sống của một gia đình gồm bốn mẹ con bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một người ngoài hành tinh ngộ nghĩnh đáng yêu. Cậu bé ET hòa nhập vào cuộc sống của hành tinh xanh nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ nhà. [/nd] [br/LỒNG_TIẾNG] [SB #1|https://sbanh.com/e/eepbstb41ele.html] [HX #1|https://short.ink/SLkyaS0V5] [DS #1|https://dood.wf/e/ynfl3s25w7u5]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem