Ninja Rùa Trỗi Dậy - Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles (2022)
Ninja Rùa Trỗi Dậy - Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles (2022)
Xem phim
[Ninja Rùa Trỗi Dậy - Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles (2022)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Ninja Rùa Trỗi Dậy - Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles (2022) [/info] [nd] Những chú rùa tuổi teen và sức mạnh ninja thần bí của họ phải trải qua thử thách cuối cùng khi đám sinh vật tàn nhẫn từ vũ trụ khác tìm cách gây ra hỗn loạn tột độ.[/nd] [HX #1|https://short.ink/9WdmqYZTC] [SB #1|https://sbanh.com/e/dcp3klpjea99.html]
Cập nhật 12/11/2022
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem