Zootopia+ - Zootopia+ (2022)
Zootopia+ - Zootopia+ (2022)
Xem phim
[Zootopia+ - Zootopia+ (2022)]
[stt/Vietsub FHD] [info] [+] Zootopia+ - Zootopia+ (2022) [/info] [nd] Thế giới Zootopia đã trở lại sau 6 năm với phần ngoại truyện Zootopia+, là tập hợp tất cả các câu chuyện diễn ra trong vũ trụ Zootopia, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống của các nhân vật phụ khác trong tác phẩm đạt giải Oscar Zootopia (2016) [/nd] [br/SEASON_1] [Tập 1|https://sbanh.com/e/qhqwpgfke1sx.html] [Tập 2|https://sbanh.com/e/9ynkzzmbwweq.html] [Tập 3|https://sbanh.com/e/vq39rp6e2kvb.html] [Tập 4|https://sbanh.com/e/let9utv1qaew.html] [Tập 5|https://sbanh.com/e/s614iop7279u.html] [Tập 6|https://sbanh.com/e/rbcxjs7yqxgw.html]
Cập nhật 11/11/2022
Trạng thái [stt/Vietsub FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem