Dị Nhân: Phán Xét Cuối Cùng - X Men: The Last Stand (2006)
Dị Nhân: Phán Xét Cuối Cùng - X Men: The Last Stand (2006)
Xem phim
[Dị Nhân: Phán Xét Cuối Cùng - X Men: The Last Stand (2006)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Dị Nhân: Phán Xét Cuối Cùng - X Men: The Last Stand (2006) [/info] [nd] Phim X-men 3: The Last Stand 2006 tiếp nối 2 phần trước. Nhưng lần này, cộng đồng những người bị đột biến đứng trước ngã ba đường: phải lựa chọn tiếp tục cuộc sống bị xã hội xa lánh để giữ lại những sức mạnh độc nhất tạo hoá ban tặng, hoặc từ bỏ tất cả để hoà nhập trong cuộc sống bình thường. Mâu thuẫn bắt đầu giữa người đứng đầu dị nhân Chales Xavier và Eric Lehnsherr khi một người ủng hộ chủ trương một người vì mọi người còn một người lại khăng khăng kẻ mạnh nhất sẽ chiến thắng. Và liều thuốc hoá giải cho người đột biến những tưởng là con đường giải thoát họ lại trở thành nguyên nhân gián tiếp đưa cả dị nhân và thường nhân vào cuộc đấu tranh quyết liệt. Diễn viên góp mặt gồm có Hugh Jackma, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden với Bryan Singer là đạo diễn. Một cuộc chiến để kết thúc tất cả, để đưa ra một phán quyết cuối cùng… [/nd] [br/LỒNG_TIẾNG] [SB #1|https://sbanh.com/e/monw9icyfd6f.html] [DS #1|https://doodstream.com/e/] [HX #1|https://short.ink/IajgPZnQM]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem