Sóc Siêu Quậy 3: Đảo Hoang Dã - Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011)
Sóc Siêu Quậy 3: Đảo Hoang Dã - Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011)
Xem phim
[Sóc Siêu Quậy 3: Đảo Hoang Dã - Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Sóc Siêu Quậy 3: Đảo Hoang Dã - Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011) [/info] [nd] Khi Alvin và nhóm sóc chuột lên tàu du lịch cho kỳ nghỉ ngắn, họ tự dưng gặp rắc rối... và cuối cùng trôi dạt đến một hòn đảo hoang! [/nd] [br/LỒNG_TIẾNG] [HX #1|https://short.ink/XEf9lMc8K]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem