Ngài Bean - Mr. Bean (1997)
Ngài Bean - Mr. Bean (1997)
Xem phim
[Ngài Bean - Mr. Bean (1997)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Ngài Bean - Mr. Bean (1997) [/info] [nd] Bean là người coi sóc các bức tranh trong Viện bảo tàng Hoàng gia Anh. Ông chủ của anh muốn sa thải anh vì anh ngủ hầu như toàn bộ thời gian làm việc. nhưng không thể vì chủ tịch hội đồng quản trị của viện bảo tàng bảo vệ cho Bean. Thay vào đó, họ gửi anh qua Mĩ, tới một viện bảo tàng nhỏ ở Los Angel. Cuộc phiêu lưu mới của Ngài Bean sẽ như thế nào đây?
Bản lồng tiếng Việt được chia sẻ bởi Siêu Tầm Phim/Phimtuoitho/JadViE. [/nd] [SB #1|https://sbanh.com/e/o8xcrlk6z72i.html] [HX #1|https://short.ink/pUOsj9_GQ]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem