Thanh Gươm Trong Đá - The Sword In The Stone (1963)
Thanh Gươm Trong Đá - The Sword In The Stone (1963)
Xem phim
[Thanh Gươm Trong Đá - The Sword In The Stone (1963)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Thanh Gươm Trong Đá - The Sword In The Stone (1963) [/info] [nd]

Thế kỷ thứ 6, vị vua cuối cùng của nước Anh qua đời mà không có con nối dõi, cả vương quốc chìm vào loạn lạc. Truyền thuyết nói rằng hễ ai rút được thanh kiếm Excalibur cắm sâu trong đá thì sẽ trở thành vua của nước Anh. Biết bao nhiêu vị hiệp sĩ, vương công, quý tộc đã thử nhưng đều không thành công, mà chỉ có cậu bé Arthur là nhấc được thanh gươm ra khỏi tảng đá...

Bản lồng tiếng Việt do Fafilm Việt Nam sản xuất.

Chân thành cảm ơn bạn minhtrung1410 đã hỗ trợ JenkaStudioVN thực hiện audio bộ phim này. [/nd] [br/LỒNG⠀TIẾNG] [HX #1|https://short.ink/GXWabhBZk] [FL #1|https://filelions.live/v/62fbpxvdquex] [VG #1|https://vgembed.com/e/7QWN5eQQKk59oR0]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem