Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì - Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)
Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì - Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)
Xem phim
[Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì - Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)]
[stt/Vietsub FHD] [info] [+] Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì - Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023) [/info] [nd] Ninja Rùa: Hỗn Loạn Tuổi Dậy Thì theo chân 4 thiếu niên rùa đột biến Leonardo, Michaelangelo, Raphael, Donatello sống dưới lòng thành phố New York. Bởi vì sự khác biệt của mình mà họ chỉ có thể hoạt động bình thường khi thành phố đã lên đèn. Các anh em luôn mong ngóng sẽ được chấp nhận và sống hòa nhập như những người bình thường. Do vậy mà họ luôn cố gắng phá vỡ những phi vụ của kẻ xấu, hành động như những anh hùng để cố gắng có được cảm tình của cư dân.[/nd] [HX #1|https://short.ink/MfGbGUBIF]
Cập nhật 01/09/2023
Trạng thái [stt/Vietsub FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem