Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng - Avatar: The Last Airbender (2024)
Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng - Avatar: The Last Airbender (2024)
Xem phim
[Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng - Avatar: The Last Airbender (2024)]
[stt/Lồng tiếng FHD] [info] [+] Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng - Avatar: The Last Airbender (2024) [/info] [nd] Cậu bé nổi tiếng với danh xưng Thế thần phải thuần thục bốn sức mạnh nguyên tố để cứu thế giới đang chiến tranh.... và chiến đấu với kẻ thù tàn nhẫn muốn ngăn cản mình. [/nd]
[br/SEASON_1_(NETFLIX)_HX_#1] [S01E01|https://short.ink/H3IsIFQAZ] [S01E02|https://short.ink/5hImXdTgK] [S01E03|https://short.ink/ortDhbMsu] [S01E04|https://short.ink/9voCphBMV] [S01E05|https://short.ink/MDyvDnUhs_] [S01E06|https://short.ink/O2EMSr6KP] [S01E07|https://short.ink/AAz0a69Da] [S01E08|https://short.ink/ChQh_Yz33]
Trạng thái [stt/Lồng tiếng FHD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem