3DCG! Shin Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực | Sushi Bay - New Dimension! Crayon Shin chan the Movie: Super Powered Climactic Battle Soaring Hand Rolled Sushi (2023)
3DCG! Shin Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực | Sushi Bay - New Dimension! Crayon Shin chan the Movie: Super Powered Climactic Battle Soaring Hand Rolled Sushi (2023)
Xem phim
[3DCG! Shin Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực | Sushi Bay - New Dimension! Crayon Shin chan the Movie: Super Powered Climactic Battle Soaring Hand Rolled Sushi (2023)]
[stt/Lồng tiếng HD] [info] [+] 3DCG! Shin Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực | Sushi Bay - New Dimension! Crayon Shin chan the Movie: Super Powered Climactic Battle Soaring Hand Rolled Sushi (2023) [/info] [nd] *tên phim gì mà dài dữ dị trời*
3DCG! Shin Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực ~Sushi Bay~ xoay quanh câu chuyện về hai nguồn sáng đặc biệt từ vũ trụ mang theo siêu năng lực đặc biệt tới Trái Đất. Một nguồn sáng tích cực “nhập” vào nhóc Shin, khiến cặp mông núng nính của cậu chàng trở nên nóng bỏng và có khả năng điều khiển những đồ vật xung quanh theo ý muốn. [/nd] [br/LỒNG⠀TIẾNG] [HX #1|https://short.ink/hVQTvsKhV] [FL #1|https://filelions.live/v/5c00r9s05sfp]
Cập nhật 09/03/2024
Trạng thái [stt/Lồng tiếng HD]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem